Jana Suldovská

Jógu cvičím již 21 let.
Mojí první učitelkou jógy byla v 1998  MUDr. Marcela Mikešová, která mě seznámila s jógou –  B.K.S. Iyengara.  Postupně jsem cvičila u učitelů Iyengar jógy v Čechách. Posledních 6 let se věnuji somatické józe – Petra Plašilová. Tento typ jógy mi vyhovuje nejvíce –   už se neženu za výkonem, ale je pro mě důležitý prožitek a zdraví. Pravidelné cvičení této jógy mě vede k harmonii těla, mysli a k poznání sama sebe. 

Absolvované semináře

  • 2014 – 2019 – osobní rozvoj – PhDr. Lubomír Kobrle – psycholog a psychoterapeut – párová  PBSP terapie
  • 2015 – 2018 – 10x jógový seminář – charakterové struktury osobnosti
  • 2018 – kurz dětské jógy pro pedagogické   pracovníky  I. stupně  ZŠ, ŠD s akreditací MŠMT – Miluše Čadílková (vhodné pro děti 5-7 let a 8-11 let)
  • 2019 – 2. česká konference dětské psychologie
  • 2019 – podzim –  budu   absolvovat   kurz  dětské  jógy pro pedagogické pracovníky II. stupně ZŠ s akreditací MŠMT –  (puberta)

Proč cvičím jógu s dětmi?

Začala jsem cvičit se svými dětmi. Dcera potřebuje zklidnit a syn naopak. Po této zkušenosti jsem začala cvičit jógu s dětmi na základní škole.

Naše děti totiž žijí v uspěchaném světě vytížených rodičů, stresu ve škole, videoher, nákupních středisek a závodních sportů. Obvykle si o těchto vlivech nemyslíme, že by pro naše děti byly nějak zvlášť stresující, ale často jsou. Rychlé tempo života našich dětí může mít velký vliv na jejich vrozenou radost, a obvykle ne k lepšímu.

Jóga může pomoci čelit těmto tlakům. Když se děti naučí techniku relaxace a vnitřního naplnění, mohou překonávat životní překážky s mnohem větší lehkostí. Jóga v raném věku podporuje sebeuvědomění pomocí fyzické aktivity. Jóga není soutěží – není zde vítěz ani poražený. Podpora spolupráce a soucitu – místo opozice, je pro naše děti velmi přínosná.