Datum

Pro 12 2022
Expired!

Čas

17:30 - 18:30

Obličejová jóga – adventní lekce 17:30-18:30 / Lenka Karlíková

L EKCE  J E  U RČ E N Á  PR O   V Š EC H N Y,  KT EŘÍ  S I  C H T Ě J Í
V YZK O U Š E T   O BL I Č E J O V O U   J Ó G U   N EB O   U Ž   C V I Č Í T E   A
C H CE T E   S I   C V IKY   Z O P A K O V A T   A   Z A C V I Č I T  S I   V E  SK U P I N Ě .

CE N A : 2 5 0 KČ / L EKCI

RE Z ER V A CE   N A

L E N K A @ L E N K A K A RL IK O V A .CZ

S M S  6 0 8  7 2 9  0 9 8

WWW. L E N K A K A RL IK O V A .CZ

www.lenkakarlikova.cz

Událost je ukončena.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.